Công ty TNHH EduWorld Consulting


Email: contact@eduworldconsulting.us

EduWorld Consulting, LLC © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

Bà Vũ Thu Hồng

Là Giám đốc quản lý Dự án Tăng trưởng Hoa Kỳ (USAID) - GIG tại Việt Nam. Bà nhận được bằng thạc sĩ về Hành chính công và Quản trị kinh doanh...đọc thêm...

Cô Thy Carber

Có bằng thạc sĩ về Phát triển giáo dục quốc tế, với chuyên ngành Công nghệ, Văn và Ngôn ngữ của Đại học Columbia, New York, Mỹ. Cô đã có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng...đọc thêm...

Ông Phillip O'Brien

Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức giáo dục, trong đó bao gồm các trường học quốc tế và giáo dục ngôn ngữ ở châu Á, Nam Mỹ và Australia...đọc thêm...

Tiến sĩ Phan Lê Hà

Là Phó Giáo sư tại khoa Giáo dục cơ sở, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Hawaii, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Phan Lê Hà cũng giữ vị trí trợ giảng danh dự tại Đại học Monash ở Australia...đọc thêm...

Cô Lê Thanh Ngọc

Là cố vấn giáo dục tại Công ty Cổ phần Truyền thông POTATO, Việt Nam.  Cô nhận bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và bằng cử nhân về giảng dạy tiếng Anh và giáo dục đặc biệt...đọc thêm...

Ông Nguyễn Công Thảo

Ông Nguyễn Công Thảo nhận bằng cử nhân về Dân tộc học năm 1998 tại Đại học Quốc gia Hà Nội và có bằng thạc sĩ về Nhân chủng học trong năm 2005 từ Đại học Hawaii, Hoa Kỳ...đọc thêm...

Tiến sĩ John Anderson

Sinh ra và lớn lên ở hạt Brooklyn, thành phố New York, Hoa Kỳ, tiến sĩ John tốt nghiệp trường Cao đẳng Marin (AA), và có bằng thạc sĩ từ Đại học San Francisco State (BA)...đọc thêm...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hảo

Là giảng viên và nhà nghiên cứu khoa học tại Khoa Giáo dục, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH & NV), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  từ năm 2004...đọc thêm...

Tiến sĩ Giáp Văn Dương

Tiến sĩ Giáp Văn Dương nhận bằng cử nhân Kỹ thuật của trường Đại học Hà Nội năm 1999,  bằng thạc sĩ Kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) vào năm 2002...đọc thêm...

Ông christian routin

Ông Christian là một chuyên gia về đào tạo và tư vấn tuyển dụng, đồng thời là giảng viên và huấn luyện viên về Đa dạng Văn hóa...đọc thêm...

CỘNG TÁC VIÊN

CALL US

+1 (727) 808-9929

Nguyễn Minh Hải M.A.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Hải tốt nghiệp chuyên ngành Thạc sỹ Phát triển Bền vững  (Sustainable Development: http://www.youtube.com/watch?v=C8qTIbr8BJc) tại Học viện Cao học Quốc tế, Hoa Kỳ (SIT Graduate Institute: http://www.sit.edu/graduate/) năm 2008...đọc thêm...