DỊCH VỤ GIA SƯ TRỰC TUYẾN

 • Dịch vụ gia sư trực tuyến dành cho các đối tượng là các học viên và học sinh phổ thông có nhu cầu học các môn khoa học và toán bằng Tiếng Anh. Các môn học bằng tiếng Anh với giáo trình học sinh tự chọn: Toán, Hóa, Sinh, Vật lý
 • Môn Tiếng Anh: đọc hiểu, giao tiếp và thương mại, và tiếng Anh chuyên ngành giáo dục
 • Luyện thi cao học: GRE
 • Học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO SINH SƯ PHẠM VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN

 • Các chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt cho từng nhóm giáo sinh hoặc giáo viên có nhu cầu ở các trường sư phạm và các trường phổ thông
 • Đội ngũ giảng dạy là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Dạy và Học, Tiếng Anh, Công nghệ, và Quản lý giáo dục
 • Các giáo viên tham gia sẽ được cấp chứng nhận tốt nghiệp có bảo đảm của tổ chức đối tác của EduWorld Consulting

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC VÀ CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

 • Đánh giá chất lượng trường học
 • Tư vấn, và hỗ trợ trường học trong quá trình đánh giá chất lượng, và đăng ký Chứng nhận Trường Quốc tế
 • Cải tiến Chất lượng Dạy và Học

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

 • Cách lập báo cáo nghiên cứu
 • Thu thập và  phân tích dữ liệu nghiên cứu
 • Tư vấn về luận văn, luận án, và dự án nghiên cứu giáo dục
 • Quản lý dự án nghiên cứu giáo dục
 • Kỹ năng nghiên cứu định tính, mã hóa, và tổng hợp
 • Đào tạo phương pháp nghiên cứu giáo dục

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình giảng dạy tích hợp cho các trường quốc tế
 • Chương trình Dạy học tích hợp liên môn
 • Chương trình giáo dục mầm non và mẫu giáo

DỊCH VỤ VỀ NGÔN NGỮ TIẾNG ANH-TIẾNG VIỆT

 • Dạy  tiếng Anh hoặc tiếng Việt: Giao tiếp, học thuật, chuyên ngành
 • Đánh giá chất lượng giảng dạy Ngôn ngữ Anh, Việt & Quản lý chất lượng đào tạo
 • Dịch vụ dịch thuật, biên tập, hiệu đính và phản biện
 • Dạy tiếng Việt cho trẻ em và người lớn
 • Giới thiệu về Văn hóa Việt Nam

CALL US

+1 (727) 808-9929

EduWorld Consulting, LLC © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Cơ hội du học phổ thông ở Hoa Kỳ. Mời quí vị

nhấn vào nút màu xanh đê xem thông tin chi tiết

về tuyển sinh năm học 2015-2016.

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN QUỐC TỂ

 • Du học phổ thông, cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ
 • Các hoạt động trao đổi chuyên môn dành cho giáo viên ở Hoa Kỳ và Việt Nam
 • Chương trình học tập trao đổi, tham quan cơ sở giáo dục ở Hoa Kỳ và Việt Nam dành cho HS và Giáo viên
 • Học nội trú phổ thông ở Hoa Kỳ và Việt Nam

Công ty TNHH EduWorld ConsultingEmail: contact@eduworldconsulting.us