Công ty TNHH EduWorld ConsultingEmail: contact@eduworldconsulting.us

CALL US

+1 (727) 808-9929

EduWorld Consulting, LLC © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Công ty TNHH EduWorld Consulting bao gồm các chuyên gia có trình độ chuyên môn, và niềm đam mê trong lĩnh vực giáo dục; từ việc học đến việc giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục. Đội ngũ chuyên gia gồm các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý giáo dục ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. Chúng tôi hợp tác làm việc cùng với các khách hàng để hướng dẫn họ trên con đường tới thành công.