• Hạnh phúc
  • Minh bạch
  • Niềm tin

Các nhà lãnh đạo dự án của EduWorld Consulting luôn đề cao tinh thần hợp tác nhằm tìm kiếm những giải pháp có hiệu quả cho các khách hàng. Chúng tôi dành tất cả nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra các kết quả mang lại sự hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc. Thông qua những chia sẻ và báo cáo rõ ràng, minh bạch,  phương châm của Công ty là xây dựng lòng tin và mối quan hệ vững mạnh với các khách hàng.

TẦM NHÌN


Là cầu nối giữa các nhà giáo dục và doanh nhân trên thế giới cùng nhau hợp sức phát huy tối đa tiềm năng nội lực của mỗi cá nhân con người thông qua việc mang tới những môi trường giáo dục có chất lượng và hiệu quả.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

  • Các tổ chức giáo dục tư nhân & công lập
  • Các trường phổ thông Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông
  • Các trường Đại học, Cao đẳng và các Trung tâm Học tập
  • Cơ quan chính phủ
  • Các tổ chức xã hội dân sự
GIÁ TRỊ CỐT LÕI


  • Hợp tác
  • Tận Tâm
  • Sự đa dạng
SỨ  MỆNH


Ý tưởng của bạn. Sự hỗ trợ của chúng tôi

Cùng với nhau, chúng ta sẽ tạo ra

Những môi trường giáo dục

Tốt đẹp hơn

CALL US

+1 (727) 808-9929

EduWorld Consulting, LLC © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TOÀN DIỆN


Phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi là lắng nghe và chia sẻ với khách hàng.  Sau đó cùng nhau hợp tác để tạo ra các giải pháp nhằm hiện thức hóa những giấc mơ và tham vọng của họ, với mục tiêu tối đa hóa những lợi ích mà khách hàng mong muốn.


Các giải pháp tạo ra được đo lường bởi chất lượng và sự tư duy sáng tạo từ những hợp tác giữa khách hàng và đội ngũ chuyên gia.

Với sự tận tâm và cam kết về chuyên môn, chúng tôi đảm bảo thành công cho các khách hàng!

Công ty TNHH EduWorld ConsultingEmail: contact@eduworldconsulting.us