Công ty TNHH EduWorld ConsultingEmail: contact@eduworldconsulting.us

CALL US

+1 (727) 808-9929

EduWorld Consulting, LLC © 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

Ông Nguyễn Tiến Đức

Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) Việt Nam


Ông Nguyễn Tiến Đức nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị công tại trường Đại học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ; bằng Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội; và bằng Cử nhân Hành chính - Học viện Hành chính quốc gia, Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Đức cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của AMD GROUP. Chuyên môn của ông Đức bao gồm tư vấn và quản lý chiến lược cho quan hệ đối tác, bao gồm các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tập đoàn và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Là một thành viên sáng lập của Quản lý châu Á và Viện Phát triển (AMDI) và AMD GROUP, với một phong cách quyết đoán nhưng linh hoạt, ông đã kết nối mạng lưới và phối hợp hiệu quả giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế với hơn 300 chuyên gia quản lý. Ông là một chuyên gia về chính sách, giám sát thị trường, quản lý và thực hiện các dự án ODA và FDI tại Việt Nam.

TIẾN SĨ MELFRIED OLSON

Giáo sư chuyên ngành Toán học

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình dạy học, Đại học Giáo dục, trường đại học Tổng hợp Hawaii (Hoa Kỳ)


Giáo sư chuyên ngành Toán học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình dạy học, Đại học Giáo dục, trường đại học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Melfried Olson và Tiến sĩ Judith Olson là đồng chuyên gia trong các dự án nghiên cứu về dạy và học toán được Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ tài trợ. Các công trình khoa học bao gồm: Đánh giá quá trình dạy và học toán trong lớp học nối mạng Navigator; Vai trò của giới trong ngôn ngữ dạy và học toán của trẻ em và phụ huynh; Kết nối quá khứ với tương lai: Phụ nữ trong Toán học và Khoa học. Ông cũng là người đồng hành với tiến sĩ Judith Olson trong dự án Xây dựng Tiêu chuẩn Toán học Hình học và các  dự án phát triển chuyên môn cho các giáo viên phổ thông ở một số tiểu bang tại Hoa Kỳ. Hai dự án nghiên cứu gần đây nhất của ông với cộng sự  là Toán đại số tại Trường Tiểu Học và Phát triển Nguồn lực cho giảng dạy đại số.

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

TIẾN SĨ judith olson

Chuyên gia nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình dạy học, Đại học Giáo dục, trường đại học Tổng hợp Hawaii (Hoa Kỳ)


Tiến sĩ Judith Olson là một chuyên gia nghiên cứu cao cấp về toán học của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình dạy học, Đại học Giáo dục, trường đại học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ. Bà nhận bằng tiến sĩ về Toán học từ trường Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ. Bà là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chương trình dạy Toán ở trường phổ thông, đồng thời phát triển các  chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho giáo viên. Đặc biệt, Tiến sĩ Judith Olson tham gia nghiên cứu về quá trình đánh giá công tác dạy và học toán ở trường phổ thông thông qua  việc sử dụng các công nghệ mạng; vai trò của giới tính trong giảng dạy toán học và học tập, đồng thời tham gia vào việc phát triển chuyên môn cho giáo viên toán học tại tất cả các cấp lớp.

TIẾN SĨ HỒ THANH MỸ PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO (Việt Nam)


Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương đã làm việc như một giảng viên, nhà nghiên cứu và quản trị giáo dục ở cấp giáo dục đại học trong hơn 20 năm qua. Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương có bằng cử nhân về giảng dạy tiếng Anh từTrường Đại học Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sau đó, bà nhận bằng Thạc sĩ về Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL) của trường Đại học Canberra, Australia. Năm 2000, bà nhận được học bổng của Chương trình học bổng quốc tế của Quỹ Ford và theo học tại trường Đại học Nam California, Hoa Kỳ. Năm 2002, bà nhận bằng Thạc sĩ Khoa học Giáo dục và năm  2004 bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lãnh đạo và quản lý giáo dục từ trường Đại học Nam California, Hoa Kỳ.

TIẾN SĨ CHÂU THỦY TIÊN

Nhà sáng lập công ty midwest education group  (Hoa Kỳ)


Bà nhận được bằng Tiến sĩ về Lãnh đạo và Quản lý tại trường Đại học Argosy University, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ; bằng thạc sĩ về Giảng dạy tiếng Anh từ Đại học Bắc Iowa, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ và bằng Cử nhân về Giảng dạy tiếng Anh của trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam. Tiến sĩ Châu Thủy Tiên là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo Quản lý giáo dục, Quản lý trường học và Đào tạo giáo viên tiếng Anh ESL / EFL, Công nghệ thông tin, và các kĩ năng mềm cho giáo viên phổ thông các cấp. Bà đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ thông tin, và các kĩ năng mềm cho các tập đoàn và công ty.